Asigurӑri de cӑlӑtorie


Asigurare medicală pentru călătorie în străinătate

Acest tip de asigurare se adreseaza persoanelor care cӑlӑtoresc ȋn afara Romȃniei, ȋn interes personal sau ȋn interes de serviciu, individual sau ȋmpreunӑ cu cei apropiați.Ordonanța de urgențӑ a Guvernului nr.144/25.10.2001 prevede ca fiecare cetațean romȃn care dorește sӑ cӑlӑtoreascӑ ȋn strӑinatate trebuie sӑ prezinte la ieșirea din țarӑ o asigurare medicalӑ.

De la data aderӑrarii Romȃniei la Uniunea Europeanӑ nu mai este obligatorie ȋncheierea asigurӑrii la cӑlӑtorie ȋn oricare din țӑrile membre, totuși asigurarea este utilӑ și recomandatӑ.

Acoperire polițӑ:

  • costurile tratamentului medical de urgențӑ pe care persoana asiguratӑ trebuie sӑ ȋl efectueze, ȋn urma unei ȋmbolnӑviri subite sau a unui accident – aici sunt incluse costurile pentru: medicamente, diagnosticare și spitalizare
  • costurile repatrierii pentru continuarea tratamentului ȋn țarӑ
  • repatrierea corpului ȋn caz de deces
  • cheltuieli pentru transportul efectuat de serviciile de ambulanțӑ, pȃnӑ la cel mai apropiat spital sau la cel mai apropiat medic
  • tratament chirurgical de urgențӑ
  • tratamentul dentar, dar numai pentru alinarea durerilor acute

Suplimentar se pot asigura bagajele.

Acoperirea prin asigurare este valabilӑ ȋn țӑrile strӑine menționate ȋn polițӑ precum și ȋn țӑrile de tranzit.

Nu se acordӑ despӑgubiri pentru:

 • boli cronice și consecințele acestora
 • boli sau accidente care sunt rezultatul rӑzboiului și evenimentelor similare acestuia sau participӑrii active la revolte
 • sinucidere, intentie de sinucidere, autorӑnire
 • boli sau accidente pe care persoana asiguratӑ le-a provocat intenționat sau prin comiterea unei infracțiuni, sau ca rezultat al consumului de alcool, droguri sau medicamente
 • operații de chirurgie plasticӑ și reparatorie pentru ȋndepӑrtarea defectelor fizice sau malformațiilor
  cheltuielile efectuate pentru curӑ de odihnӑ sau recuperare (fizioterapie) ȋn clinici, stațiuni de odihnӑ, balneo-climaterice, sanatorii, case de convalescențӑ sau instituții similare
 • tratament psihiatric sau psihoterapeutic
 • graviditate
 • cheltuieli efectuate pentru procurarea, ȋnlocuirea sau refacerea protezelor de orice fel și/ sau a ochelarilor de vedere
 • tratamente sau asistențӑ medicalӑ acordatӑ ȋn Romȃnia
 • intervenții chirurgicale sau tratamente medicale care pot fi amȃnate pȃnӑ la revenirea ȋn țarӑ a asiguratului
 • medicamente sau tratamente medicale necesare a fi administrate sau acordate pe parcursul deplasӑrii ȋn strӑinatate și care erau cunoscute sau prescrise ȋnainte de ȋnceperea cӑlӑtoriei

Prețul unei polițe de asigurare se stabilește ȋn funcție de durata și scopul cӑlӑtoriei, zona geograficӑ și vȃrsta asiguratului.

Rӑspunderea asiguratorului ȋncepe la data menționatӑ ȋn polițӑ, dar nu ȋnainte de trecerea frontierei și ȋnceteazӑ la data expirӑrii perioadei de valabilitate sau din momentul ȋn care asiguratul trece granița ȋnapoi ȋn Romȃnia.

Perioada maximӑ de asigurare este de 12 luni.