Asigurări de locuință

Deoarece pentru majoritatea oamenilor locuința este cel mai important și valoros bun pe care ȋl dețin, este recomandat ca aceasta sӑ fie asiguratӑ. Evenimentele neplӑcute precum: calamitӑți naturale, inundații, explozii etc pot distruge agoniseala de o viațӑ a unui om.

Conform statisticilor, in medie, pe teritoriul Romaniei:

 • se ȋnregistreazӑ 15 incendii zilnic
 • o datӑ la douӑ zile are loc o explozie
 • la un interval mai mic de o orӑ are loc un furt de locuințӑ
 • atȃt inundațiile naturale, cȃt și inundațiile provocate de instalații vechi afecteazӑ ȋn fiecare an mii de case la nivel național
 • Romȃnia se aflӑ ȋntr-o zonӑ expusӑ la riscul de cutremure. Conform statisticilor, cutremurele cu magnitudine de peste 6 grade pe scara Richter au o frecvențӑ de aproximativ 30 de ani.

Acestea și multe altele reprezintӑ riscuri pentru tine și pentru familia ta.

Cȃt costӑ locuința ta? Ai avea mȃine banii necesari (50.000 – 100.000 de euro) sӑ o refaci ȋn cazul unui dezastru?

Majoritatea oamenilor nu ȋi au. Chiar dacӑ deții acești bani, ți-ar conveni sӑ pierzi suma respectivӑ?

De ce sӑ ȋți asumi acest risc? Nu e mai bine s stai fӑrӑ griji la prețul unei cafele pe zi?

 • – asigurarea obligatorie a locuinței (PAD)
 • – asigurarea facultativӑ a locuinței

Asigurarea obligatorie a locuinței (PAD) este o asigurare care acopera doar daunele provocate de dezastre naturale. Polițele sunt emise de PAID, iar riscurile asigurate sunt urmӑtoarele:

 • inundații produse de naturӑ
 • alunecӑri de teren
 • cutremure

Asigurӑrile de tip PAD sunt de 2 tipuri:

 1. pentru locuințele construite din beton,cӑrӑmida, bca sau alte materiale supuse unui tratament chimic sau termic, suma asiguratӑ este de 20.000 EURO, iar prima de asigurare (prețul asigurӑrii) este de 20 EURO/ an
 2. pentru locuințe construite din chirpici, paianța sau alte materiale nesupuse unui tratament chimic sau termic, suma asiguratӑ este de 10.000 EURO, iar prima de asigurare (prețul asigurӑrii) este de 10 EURO/ an

Detii o locuinta? Ești obligat(a) sӑ o asiguri.

Conform legii 260/ 2008, proprietarii care nu au ȋncheiatӑ polița pentru asigurarea locuinței ȋmpotriva dezastrelor naturale vor fi sancționati cu o amendӑ cuprinsӑ ȋntre 100 și 500 RON.

Ȋntrucȃt asigurarea de tip PAD este o asigurare cu acoperire minimӑ, insuficientӑ se recomandӑ ȋn completare o asigurare facultativӑ care acoperӑ mai multe riscuri, pentru o sumӑ asiguratӑ mai mare de 20.000 EURO și cu posibilitatea de a asigura și bunurile aflate ȋn locuințӑ și anexele locuinței.

Este recomandat ca locuința sa fie asiguratӑ la valoarea realӑ de piațӑ.

Procentual, primele de asigurare practicate de companiile de profil din Romȃnia variazӑ ȋntre 0,05% si 0,30% din suma asiguratӑ a locuinței și a bunurilor.

 • incendiu
 • cӑderea pe clӑdire a aparatelor de zbor sau pӑrți ale acestora și obiecte transportate de acestea
 • izbire de cӑtre vehicule
 • cutremur de pamant
 • inundație
 • furtunӑ
 • grindinӑ
 • ploaie torențialӑ
 • prabușiri sau alunecӑri de teren
 • greutatea stratului de zӑpadӑ
 • avarii accidentale ale instalațiilor de apӑ, canal, sau ȋncalzire
 • inundarea apartamentelor cu apӑ provenitӑ de la vecini
 • pagube produse datoritӑ acțiunii rӑuvoitoare a unor persoane (terorism, vandalism)
 • furt prin efracție al bunurilor
 • rӑspundere civilӑ fațӑ de terți

Excluderi:

 • rӑzboi (declarat sau nu), rӑzboi civil, revoluție, rebeliune, insurecție, dictaturӑ militarӑ, conspirație;
 • confiscare, expropriere, naționalizare, rechiziționare, sechestrare, distrugere sau avariere din ordinul oricӑrui guvern de drept sau de fapt sau oricӑrei autoritați publice;
 • explozie atomicӑ, radiații sau infestӑri radioactive;
 • poluare sau contaminare din orice cauzӑ;
 • uzurӑ, fermentație, distrugeri provocate de ciuperci, insecte, rozӑtoare, pӑsӑri și alți dӑunӑtori, coroziune, precum și cele produse de afumare, pӑtare sau pȃrlire dintr-o sursӑ normalӑ de caldurӑ;
 • reparațiile, recondiționӑrile sau restaurӑrile nereușite;
 • prӑbușirea clӑdirii datoratӑ defectelor de construcție, a vechimii sau stӑrii de degradare a acesteia, fӑrӑ sӑ fie legate de nici unul din evenimentele asigurate;
 • uzurӑ, distrugeri provocate de ciuperci, insecte, rozӑtoare și alți dӑunatori.

Ȋn caz de daunӑ:

A avut loc un eveniment asigurat? Ce ai de fӑcut?

 1. Anunțӑ ȋn cel mai scurt timp organele abilitate (Poliție – ȋn caz de efracție, Pompieri – ȋn caz de incendiu sau explozie) care vor ȋntocmi procesele verbale de constatare sau de cercetare.
 2. Anunțӑ societatea de asigurӑri despre producerea evenimentului. Nu demara lucrӑri de reparații ȋnainte de sosirea unui inspector de asigurӑri care sӑ constate dauna.

Intrebari frecvente