Pensia privatӑ facultativӑ

Pilonul III

Esti tânăr(ă). Încă nu ai implinit vârsta de 45 de ani. Acum ai preocupări multiple, diverse, este vârsta cand poti sa îți trăiești viața din plin. Perioada de pensionare este departe. Ai însă șansa acum să îți plănuiești cu grijă viitorul. Pensia face parte din viitorul tău, iar o planificare completă include și o viziune pe termen lung în direcția planificării financiare.

Este denumirea dată sistemului de pensii facultative, administrate de companii private, sistem bazat pe conturi individuale şi aderare facultativă.

Flexibilitatea pilonului III:

Spre deosebire de Pensia Privată Obligatorie – Pilonul II – legislaţia Pilonului III nu interzice participarea la pensie facultativă în funcţie de vârstă, oricine putând contribui în sistem cu până la 15% din veniturile brute realizare lunar. Pentru a putea beneficia de o pensie facultativă, condiţiile legale impun ca fiecare participant să aibă cel puţin 90 de contribuţii lunare (nu neapărat consecutive) făcute la fond, o vârstă de cel puţin 60 de ani şi o sumă minimă acumulată.

Liniște şi siguranță:

Pentru angajat, o pensie facultativă privată aduce siguranţă, confort şi linişte la momentul pensionării, prin acumularea şi fructificarea contribuţiilor strânse de-a lungul vieţii, în contul personal din cadrul fondului de pensie facultativă.

Pentru o pensie suplimentară celei din sistemul public şi celei obligatorii – sistemul fondurilor de pensii administrate privat (Pilonul II) – puteţi opta şi pentru o pensie facultativă. În Pilonul III puteţi contribui cu până la 15% din salariu.

Motivarea salariaților:​

Pentru angajatori, pensia facultativă privată poate reprezenta un instrument eficient de motivare a salariaţilor şi de management al resurselor umane dar şi o soluţie avantajoasă din punct de vedere fiscal – deductibilitatea fiscală se ridică la 400 de euro/an pentru fiecare angajat şi la 400 de euro/an pentru angajator.
Companiile au acum oportunitatea de a-şi atrage angajaţii de partea lor prin oferirea de pachete de pensie facultativă privată (Pilonul III), pentru care beneficiază de deduceri fiscale.

Pe scurt, avantaje:

În momentul în care nu mai lucrăm nu trebuie să fim nevoiţi a ne schimba radical standardul de viaţă.
Cu cât contribuţia la o pensie facultativă e mai mare cu atât pensia creste și ea.

  • Nu plăteşti impozit pentru contribuţie.
  • Suma cu care contribui se deduce din impozitul pe venit.
  • Eşti protejat(ă) financiar. La 60 de ani, suma acumulată în cont va fi la dispoziţia ta. La fel se va întâmpla şi în caz de invaliditate permanentă. În caz de deces, moştenitorii legali vor beneficia de banii din contul tău de pensie facultativă privată.
  • Ai libertate de mişcare. Tu decizi: fondul de pensii la care contribui, nivelul contribuţiei şi perioada în care o să cotizezi.
  • Siguranţă – rata de rentabilitate a fiecărui fond de pensii se compară cu rata minimă de rentabilitate a fondurilor din piaţă. Dacă un fond este sub rata minimă timp de patru trimestre consecutive, administratorul pierde autorizaţia de funcţionare, iar activele vor fi transferate altui fond. Acesta nu este singurul element de siguranţă oferit de legislaţia pensiilor private.

​Atenție angajatori!

Pentru neachitarea la timp a obligaţiilor de plată reprezentând contribuţii de asigurări sociale, sunt prevăzute majorări de întârziere şi chiar măsuri de executare silită în vederea încasării sumelor cuvenite.
Lunar, până cel târziu la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost depuse declaraţiile nominale, CNPAS (Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale) transmite către ANAF (Agenţia Naţională de Administrare Fiscală) informaţii privind declaraţiile nominale ale angajatorilor şi viramentele efectuate către fondurile de pensii private.
Mai departe, ANAF, prin organele fiscale subordonate, va coordona activitatea de identificare a situaţiilor în care angajatorii nu au respectat prevederile legale privind declararea şi plata contribuţiilor de asigurări sociale, dispunând măsurile sancţionatorii prevăzute de lege.

Corectitudinea angajatorilor este de maximă importanţă pentru buna funcţionare a sistemului de pensii private – pensii obligatorii şi pensii facultative. Angajatorii sunt obligaţi prin lege să depună declaraţiile privind contribuţiile angajaţilor la timp, pentru pensiile administrate privat (Pilonul II).
Mai mult, un angajator este obligat să accepte virarea contribuţiilor în sistemul pensiilor facultative, în cazul în care angajaţii săi solicită acest lucru.