Asigurări de sănătate

Polițele de asigurare a sӑnӑtӑții sunt din ce ȋn ce mai cӑutate. Acestea au apӑrut datoritӑ neajunsurilor din sistemul de sӑnӑtate public și sunt ȋn strȃnsӑ legӑturӑ cu ȋnființarea de spitale și clinici private care oferӑ servicii de calitate la standarde mai ridicate decȃt ȋn sistemul public.

Tocmai ȋn ideea ȋn care sănӑtӑtea este lucrul cel mai de preț al unui om, piața asigurӑrilor de sӑnӑtate a cunoscut o perioadӑ foarte profitabilӑ.

Sistemul privat de sӑnӑtate ne oferӑ o accesibilitate mult mai mare la medici specialiști și aparaturӑ de ȋnaltӑ calitate.

Clinicile private oferӑ de regulӑ douӑ posibilitӑti de platӑ (2 planuri):

  1. abonamente, pentru serviciile medicale ale unei clinici private anume, acoperind anumite consultații și tratamente depinzȃnd de planul ales;
  2. asigurӑri private de sӑnӑtate, prin cooperarea acestora cu societӑți de asigurӑri, astfel asiguratul va avea acces nu la una ci la o rețea de clinici și spitale private din ȋntreaga țarӑ și uneori chiar din strӑinatate. Aceste polițe vor acoperi o gamӑ mai largӑ de servicii.

Asigurarea de sӑnӑtate este mai avantajoasӑ ȋn privința acoperirii teritoriale, asiguratul avȃnd acces la servicii medicale nu doar ȋn orașul de reședințӑ ci și ȋn alte zone ale țӑrii, iar ȋn ceea ce privește tratamente de specialitate acestea se pot efectua și ȋn strӑinatate dacӑ este cazul.

Suma asiguratӑ poate fi sub forma unei sume fixe forfetare (reprezentȃnd o ȋndemnizație pe zi de spitalizare sau o sumӑ fixӑ ȋn cazul intervențiilor chirurgicale) sau sub forma unor ȋndemnizații pentru servicii de spitalizare private și tratament medical sau chirurgical.

Prima de asigurare va depinde ȋn mare masurӑ de sexul asiguratului, ocupația acestuia (avȃnd ȋn vedere riscurile profesionale) și starea sӑnӑtӑții asiguratului la ȋncheierea poliței.

Costuri acoperite de asigurarea de sӑnӑtate:
* spitalizarea
* tratamentul la domiciliu dupӑ externare
* ȋndemnizația pentru maternitate
* consultații la medic generalist
* consultații, diagnosticare și alte taxe plӑtite la medici specialiști (inclusiv taxe plӑtite pentru analize medicale, radiografii, ecografii, etc.)
* intervenții chirurgicale
* servicii de ambulanțӑ
* decesul ca urmare a unor boli sau accidente asigurate
* procurare medicamente și vaccinuri
* tratament dentar
* analize laborator
* call center

Beneficii clienți:
* pӑstrarea standardului de viațӑ al familiei
* asigurarea stabilitӑții financiare ȋn cazul unui eveniment asigurat
* refacerea stӑrii de sanatate ȋn caz de accident sau ȋmbolnӑvire
* asigurarea unor standarde ridicate de servicii medicale
* transportul cu ambulanța
* internӑri nelimitate
* posibilitatea asigurӑrii familiei atȃt separat cȃt și ȋmpreunӑ