Asigurări pentru IMM

De ce să alegi o asigurare pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii (IMM) ?

Polița de asigurare pentu IMM îți oferă protecția de care ai nevoie aproape în orice situație, indiferent de domeniul de activitate al firmei. Este bine să îți închei o asigurare pentru că îți oferă acoperire financiară în cazul accidentelor sau al falimentului.

Asigurarea se poate încheia pe o perioada de 1 an, valabilitatea acesteia fiind confirmată și mentinută prin plata primei de asigurare/ ratelor de primă în cuantumul și până la datele scadente menționate în polița de asigurare a IMM-ului.

Costurile asigurării sunt variabile de la un asigurator la altul, prima de asigurare fiind influențată de  riscurile acoperite și marimea sumei asigurate.

Întreprinderi Mici și Mijlocii pot asigura:

– clădiri sau ansambluri de clădiri în care sunt sedii sau birouri, construcțiile anexe

– cote-părti din imobile

– mobilier și echipamente

– stoc de marfă

– mașini, utilaje și instalații pentru cazuri de avarii accidentale

– pierderile financiare generate de întreruperea activității din riscuri asigurate

– banii în tranzit și la locația asigurată

– integritatea corporală a angajaților

Riscurile asigurate Întreprinderi Mici și Mijlocii:

– cutremure

– inundații

– alunecări de teren

– incendii

– trăznete

– explozii

– căderi de corpuri şi izbire de către vehicule

– efracție și furt, tâlharie sau acte de vandalism

– avarii accidentale

– riscul de pierderi de profit din exploatare

– rezultate din întreruperea activităţii

– riscul de accidente ale angajaţilor

– răspundere civilă